Vår tro

Vi tror på bibelns treeniga Gud – Fadern, Sonen och den Heliga Anden

Vi tror att Jesus Kristus är Gud

Vi tror att bibeln är Guds levande ord

Vi tror att vägen till frälsning är att tro på Jesus Kristus. Hans död på korset för dina synder och återuppståndelsen från de döda på tredje dagen

Vi tror att Jesus är vägen, sanningen och livet och att Han nu är vår överstepräst vid Faderns högre hand

Vi tror att Jesus är den enda medlaren mellan Gud och männsikan