Vårens samlingar

Under våren firar vi digitala gudstjänster varannan vecka (jämna veckor) tillsammans via Zoom. Under träffarna läser vi igenom Filipperbrevet. Vårens datum för gudstjänst är (med tillhörande verser från Filipperbrevet):

  • 31/1 – 1:1-11
  • 14/2 – 1:12-30
  • 28/2 – 2:1-18
  • 14/3 – 2:19-30
  • 28/3 – 3:1-16
  • 11/4 – 3:17-4:9
  • 25/4 – 4:10-23