Höstens gudstjänster

Från och med nu på söndag 22 augusti, firar vi gudstjänst tillsammans i kyrkan. Gudstjänsterna kommer att vara varannan vecka […]

Glad sommar

Vi i Equmeniakyrkan Kortedala önskar er alla en glad sommar. Under sommaren har vi uppehåll med våra gudstjänster som kommer […]

Vårens samlingar

Under våren firar vi digitala gudstjänster varannan vecka (jämna veckor) tillsammans via Zoom. Under träffarna läser vi igenom Filipperbrevet. Vårens […]

Inställda samlingar

På grund av de nya rekommendationer som kommit för att minska smittspridningen av Coronaviruset i Västra Götalandsregionen har församlingsledningen beslutat […]