Kontakt

Välkommen att kontakta oss:

Pastor: Göran Corneskog
pastor@equmeniakyrkankortedala.se
0707-668525

Ordförande: Matilda Eriksson
ordforande@equmeniakyrkankortedala.se
0709-170824

Vice församlingsföreståndare: Marina Hasselgren
viceforsamlingsforestandare@equmeniakyrkankortedala.se

Kassör: Alida Wängberg
kassor@equmeniakyrkankortedala.se

Fastighetsskötare Opalen fastighetsförvaltning
Kundservice 031-7998550 (vardagar 09.30-11.30)
kundservice@opalen.se

Vid hyres- och fastighetsfrågor:  
fastighet@equmeniakyrkankortedala.se

Vid frågor om hemsidan: info@equmeniakyrkankortedala.se