Kontakt

Välkommen att kontakta oss:

Pastor: Göran Corneskog
pastor@equmeniakyrkankortedala.se
0707-668525

Ordförande: Marina Hasselgren
ordforande@equmeniakyrkankortedala.se

Vice församlingsföreståndare: Marina Hasselgren
viceforsamlingsforestandare@equmeniakyrkankortedala.se

Kassör: Azita Bardh
kassor@equmeniakyrkankortedala.se

Fastighetsskötare Proprius Förvaltnings AB
Kundservice 031-722 58 50
info@pfab.se

Vid hyres- och fastighetsfrågor:  
info@pfab.se

Vid frågor om hemsidan: info@equmeniakyrkankortedala.se