Nattvard

Nu söndag den 30e Oktober firar vi nattvard på gudstjänsten! Välkommen!

Pysselgrupp tisdag 18/10

På Tisdag 18/10 kl 17:45-19:15 träffas pysselgruppen. Tema känslor, skattjakt, vi bjuder på frukt. (Från åk 1 och uppåt)