Vårens samlingar

Under våren firar vi digitala gudstjänster varannan vecka (jämna veckor) tillsammans via Zoom. Under träffarna läser vi igenom Filipperbrevet. Vårens […]

Inställda samlingar

På grund av de nya rekommendationer som kommit för att minska smittspridningen av Coronaviruset i Västra Götalandsregionen har församlingsledningen beslutat […]