Nattvard

Hej! Nu på söndag den 2a Oktober firar vi nattvard på gudstjänsten! Välkommen!

Nya gudstjänsttider

Hej kära församling! Från och med nu byter vi tid på våra gudstjänster! Det är numera från klockan 16 på […]

Höstens samlingar

I höst har kyrkan en nyanställd pastor – Göran Corneskog, som kommer arbeta 50% i församlingen. Detta ser vi fram […]

Höstens gudstjänster

Från och med nu på söndag 22 augusti, firar vi gudstjänst tillsammans i kyrkan. Gudstjänsterna kommer att vara varannan vecka […]

Glad sommar

Vi i Equmeniakyrkan Kortedala önskar er alla en glad sommar. Under sommaren har vi uppehåll med våra gudstjänster som kommer […]

Vårens samlingar

Under våren firar vi digitala gudstjänster varannan vecka (jämna veckor) tillsammans via Zoom. Under träffarna läser vi igenom Filipperbrevet. Vårens […]